Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Mammoet Training Center

• Klachten kunnen alleen als klacht worden beschouwd als deze schriftelijk worden ingediend. Dat kan via e-mail of via een formele brief. De indiener van de klacht geeft in de e-mail of brief helder aan waaruit de onvrede over de dienstverlening bestaat.
• Klachten kunnen worden ingediend ter attentie van de manager van het Mammoet Training Center. Deze handelt de klacht administratief af in het interne SHIMS-systeem.
• Aan het feitelijk indienen van de klacht worden verder geen vormvereisten gesteld. 
Alle klachten worden in behandeling genomen, mits deze schriftelijk zijn ingediend.
• Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
• Na ontvangst van de klacht bekijkt de manager van het Mammoet Training Center of deze duidelijk is. Vervolgens wordt een “eigenaar” toegewezen. De “eigenaar” zal de klacht onderzoeken en eventuele preventieve en correctieve acties uitvoeren en/of coördineren.
• Het Mammoet Training Center streeft ernaar om de klacht binnen zes weken af te handelen. Bij complexe klachten kan er een langere periode nodig zijn om de klacht juist af te handelen.
• De afhandeling van de klacht zal met de indiener worden besproken, en indien gewenst, schriftelijk worden bevestigd.
• Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de brancheorganisatie waar het Mammoet Training Center bij is aangesloten.

U kunt uw beroep richten aan:
Vereniging Verticaal Transport
Blokdrukweg 8
4104 BD Culemborg