Omschrijving

Investeren in mensen
Mammoet beschouwt haar medewerkers als haar belangrijkste werkkapitaal. Onze medewerkers over de hele wereld zijn continu in touw om veeleisende opdrachten tot een goed einde te brengen. Omdat de kwaliteit van onze dienstverlening valt of staat met de kwaliteit van onze mensen, investeert Mammoet voortdurend in de ontwikkeling van hun kennis en vaardigheden. Het Mammoet Training Center speelt daarin een belangrijke rol.

Mammoet Training Center
Om de professionele vaardigheden op het gewenste hoge niveau te brengen en te houden, exploiteert Mammoet sinds 2002 een eigen Training Center (onderdeel is van de Global Academy) voor haar medewerkers. Zij worden hier opgeleid om te voldoen aan de zeer strenge eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, kwaliteit en persoonlijk functioneren. De opleidingen hebben een sterk praktijkgerichte inslag en worden verzorgd door docenten die het klappen van de zweep in de praktijk kennen.

Opleidingen ook voor derden
Deelname aan de opleidingen en trainingen van Mammoet staat ook open voor derden. Ieder bedrijf, ook het uwe, heeft te maken met steeds meer en steeds strengere kwaliteitseisen en veiligheidsnormen. Dit leidt tot een toenemende vraag naar (bij)scholing om aan deze normen en eisen te kunnen blijven voldoen. En waar kunt u dat beter dan bij ’s werelds toonaangevende specialist in hijswerkzaamheden- en zwaartransport, die veilig en verantwoord werken vooropstelt, ook onder de meest extreme omstandigheden.

Veiligheid altijd voorop
Het belang van veilig werken kunnen wij niet genoeg benadrukken. In alles wat Mammoet doet staat veiligheid voorop, dus ook in de opleidingen en trainingen. Daarin gaat speciale aandacht uit naar het veilig handelen in praktijksituaties, het veilig omgaan met het materieel en het nemen van de juiste preventieve maatregelen. Daarnaast besteden de opleidingen aandacht aan gezondheid, milieuzorg en kwaliteit, drie andere aspecten die een steeds grotere rol spelen in de wereld van het zwaar transport en hijswerk en vaste aandachtspunten zijn in ons eigen handelen.

Persoonlijk functioneren
Een wezenlijk ander doel van de trainingen en opleidingen van Mammoet is het verbeteren van de persoonlijke vaardigheden van kandidaten. ‘Soft skills’ zijn van groot belang voor de optimale uitoefening van het werk, het functioneren in teamverband en de omgang met opdrachtgevers en onderaannemers. Het ontwikkelen van de persoonlijke vaardigheden is dan ook een wezenlijk onderdeel van iedere training of opleiding. Mammoet verzorgt ook opleidingen die specifiek zijn gericht op het verbeteren van persoonlijke vaardigheden.