SSVV Combinatietraining Aanslaan en begeleiden van lasten en Veilig verplaatsen van lasten

ABV-L - VVL-H

Deze training brengt je de benodigde kennis en vaardigheden bij om het aanslaan, begeleiden en verplaatsen van lasten op een veilige en correcte manier uit te voeren. Tijdens de training zul je werken met relatief kleine lasten, zoals pijpstukken en afsluiters. 

De volgende onderwerpen komen in de training aan bod:

 • Veiligheid
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Kranen
 • Hijswerkzaamheden
 • Hijsplan
 • Hijsgereedschap en hijsmiddelen
 • Massa en zwaartepunt
 • Lasten aanslaan
 • Communicatie

Na het afronden van deze training:

 • Ken je algemene basisbegrippen met betrekking tot het aanslaan, verplaatsen en begeleiden van lasten.
 • Ben je op de hoogte van wetgeving met betrekking tot het aanslaan, verplaatsen en begeleiden van lasten.
 • Begrijp je specifieke veiligheidsregels voor het veilig aanslaan, verplaatsen en begeleiden van lasten.
 • Kun je de vereiste controles voorafgaand aan het gebruik van radio’s beschrijven.
 • Kun je de juiste voorbereidingen treffen die vereist zijn voor hijsactiviteiten.
 • Kun je hijsgereedschap en hijsmiddelen veilig toepassen, waaronder ook kettingtakels
 • Kun je lasten veilig aanslaan.
 • Kun je de beweging van een last beheersen door juiste communicatie en het gebruik van stuurlijnen.
 • Kun je een last verplaatsen volgens de voorschriften in een hijsplan.
 • Kun je duidelijk communiceren met de kraanmachinist en andere collega’s.

Deze training heeft een duur van 4 dagen waarbij op de laatste dag het examen plaatsvindt. 
Om deel te kunnen nemen aan deze training is een geldig VCA certificaat nodig!

 

Beschikbaarheid & data