Bijscholing TCVT (alle categorieën)

Deze opleiding is bedoeld voor hercertificering van het TCVT persoonscertificaat. Ieder die een dergelijk certificaat bezit dient binnen 5 jaar aan de eis van hercertificering te voldoen. Voor het theoriegedeelte betekent dit binnen de termijn van 5 jaar twee maal een bijscholingsdag volgen.

Wij verzorgen de modules A, B, C en D, elke module duurt één dagdeel. 
Bij de Mammoet Academy volgt u module A en B of module C en D op één dag.

Inhoud van de modules:

  • A - Werkvoorbereiding en -uitvoering
  • B - Hijsgereedschappen
  • C - Veiligheid en milieu
  • D - Onderhoud en storingen

Na afronding ontvangt u een certificaat van deelname en wordt uw TCVT Certificaat- en Praktijkregister (TCPR) afgetekend en gestempeld.

Standaard wordt de opleiding in het Nederlands gegeven. Het is mogelijk deze opleiding in het Duits en Engels te verzorgen, neem voor meer informatie contact op met de Mammoet Academy via academy@mammoet.com.

 

Voorwaarden TCVT:

Één van de voorwaarden voor het verlengen van het certificaat is dat de machinist gedurende de 5-jarige geldigheidstermijn van zijn certificaat, relevante scholing volgt ter opfrissing / verdieping / verbreding van zijn vakbekwaamheid als machinist.

In de bijscholing moeten alle eindtermen van het betreffende certificatieschema worden behandeld. De volgende eisen zijn daartoe geformuleerd:

  • Twee scholingsdagen of vier dagdelen dienen te zijn gevolgd bij een door het TCVT erkend scholings- of trainingsinstituut;
  • Één scholingsdag of twee dagdelen dienen te worden gevolgd in de eerste 36 maanden van de certificatieperiode van 5 jaar;
  • De tweede scholingsdag of twee dagdelen dienen te worden gevolgd na de 36ste maand van de certificatieperiode van 5 jaar;
  • Van de gevolgde scholing dient de deelnemer een bewijs van deelname te ontvangen en wordt de deelname aangetekend in het TCVT-praktijkregistratieboekje (TCPR).

Naast de bovengenoemde verplichte bijscholing dient u als TCVT certificaathouder aan te kunnen tonen dat u in de periode van vijf jaar, direct voorafgaand aan de hernieuwde aanvraag van een certificaat, ten minste twee jaar ervaring heeft opgedaan met de bediening van een kraan van de desbetreffende categorie.

 

Beschikbaarheid & data Bijscholing TCVT modules A + B

Beschikbaarheid & data Bijscholing TCVT modules C + D